PRVNÍ SCHŮZKY

PRVNÍ SCHŮZKY

KROUŽKY DDM ELKO

TECHNICKÝ KLUB

TECHNICKÝ KLUB

NABÍDKA KROUŽKŮ

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 2021

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

OTEVŘENÉ DÍLNY

DEN DĚTÍ