NABÍDKA KROUŽKŮ

Pro přihlášky se zastavte v DDM Elko.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

 

 

DEN DĚTÍ

Poznávání rostlin

TK-otevřené dílny

OTEVŘENÉ DÍLNY