Zájmové útvary 2023/24

 

 

 

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ v budově DDM ELKO  
                 
    školní rok 2023/24            
                 
mikrobiti J.Wenig po 14.15
keramika I. V.Krčmářová po 14.00
malý logik H.Brožíková po 14.00
IQ hrátky pro nejmenší  I .Rybová po 14.00
keramika II V.Krčmářová po 15.00
moderní tanec A. Durčeková po 15.30
     
roboberušky II. J.Venclíčková út 14.00
cvičení s hudbou V.Hamerníková út 14.30
vv pro předškoláky V.Hamerníková út 15.30
IQ hrátky E.Sukdoláková út 14.30
     
     
     
roboberušky I. J.Venclíčková st 14.00
keramika III V.Krčmářová st 14.30
turisté I,II. G+K Schejbalová st 15.00
     
mažoretky A.Sukdoláková čt 15.30
robo M.Dlouhý čt 14.30
cvičení s hudbou V.Hamerníková čt 14.30
výtvarná výchova V.Hamerníková čt 15.30
kutilové P.Mejsnar čt 16.00
     
řemeslníčci I.Wenigová  pá 14.00
             

 

v budově Elka mimo ZÚ :          
             
             
             
út  08.30   cvičení úsměv II.   L.Žamberská    
út  09.30   cvičení úsměv III.   L.Žamberská    
             
             
                 
 
     

 

SPORTOVNÍ ZÁJMOVÉ ÚTVARY 2023/24
den,čas kategorie místo   vedoucí  
basket          
út  15.00 přípravka hala basket   Martina Blašková
út  16.30 U 12 hala basket   P.Broulová
út  18.00 U 15 I hala basket   V.Lahovská 
út  18.00 U 15 II hala basket   Marie Blašková
čt  15.00 přípravka hala basket   Martina Blašková
čt  16.30 U 12 hala basket   P.Broulová
čt  18.00 U 15 hala basket   V.Lahovská 
čt  18.00 U 15  hala basket   Marie Blašková
           
rybáři          
st 13.30   ZŠ Čížkovice   M.Kučera  
st.15.00   chatky u Labe   M.Ševela
           
           
házená          
po 14.30 přípravka  hala Chemik   J.Šváb
po 17.00 st. žáci hala Chemik   J.Hrstka
po 15.30 ml. žáci I,II hala Chemik   D.Karlovec, M.Berka
po 17.00 ml. dorost hala Chemik   P.Pěkný
út  14.30 miniházená I, II hala Chemik   M. Vodička, M.Trefný
út 18.00 ml dorost. hala Chemik   P.Pěkný
út 16.00 st. žáci hala Chemik   J.Hrstka
st 16.30 miniházená I, II hala Chemik   M.Vodička, M.Trefný
st 16.00 st. žáci hala Chemik   J.Hrstka
st 15.30 ml.žáci I.,II. hala Chemik   D.Karlovec, M.Berka
st 17.30 ml. dorost hala Chemik   P.Pěkný
čt 14.30 přípravka hala Chemik   J.Šváb
čt 15.30 ml. žáci hala Chemik   D.Karovec, M.Berka  
čt 17.00 ml. dorost hala Chemik   P.Pěkný  
pá 14.30 miniházená I, II hala Chemik   M.Vodička, M.Trefný  
pá 16.00 st. žáci hala Chemik   J.Hrstka  
pá 17.00 ml. dorost hala Chemik   P.Pěkný  
         
volejbal        
po 17.00   ZŠ AB L.Malecká  
čt 17.00   ZŠ AB   L.Malecká  
           
atletika          
po 15.00 od 10 let hala basket   D.Venclíček, J.Willner
st  15.00 od10 let hala basket   D.Venclíček, J.Willner
pá 15.00 od 10 let hala basket   D.Venclíček, J.Willner
           
fotbal          
po, st  16.00 přípravka I,II fotbal. hřiště   Stránský, Kubát
po, st, pá 16.30 st. žáci fotbal. hřiště   R.Veselý